Praca w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Etat Samodzielna Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 05-08-2022
Etat Technik / Inżynier ds. wentylacji i klimatyzacji w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 13-06-2022
Etat Technik / Inżynier ds. wentylacji i klimatyzacji w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 14-04-2022
Etat Samodzielna Księgowa - Specjalista ds. Płac w Dziale Finansowo-Księgowym w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 16-02-2022
Etat Samodzielna Księgowa - kasjer w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 16-02-2022
Etat Fizyk w Centrum Cyklotronowym w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 10-02-2022
Etat Starszy referent w Dziale Obsługi Badań Naukowych w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 01-02-2022
Etat Inżynier w Dziale Obsługi Technicznej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 21-01-2022
Etat Murarz (pracownik ogólnobudowlany) w Dziale Obsługi Technicznej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 18-01-2022
Etat Fizyk w Laboratorium Dozymertrii Indywidualnej i Środowiskowej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 17-01-2022
Etat Referent w Laboratorium Dozymertrii Indywidualnej i Środowiskowej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 17-01-2022
Etat Samodzielna Księgowa - kasjer w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 05-01-2022
Etat Inżynier w Dziale Obsługi Technicznej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 09-12-2021
Etat Murarz (pracownik ogólnobudowlany) w Dziale Obsługi Technicznej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 25-11-2021
Etat Starszy referent w Dziale Obsługi Badań Naukowych w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 10-11-2021
Etat Referent w Dziale Zaopatrzenia Inwentaryzacji w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 19-10-2021
Etat Sekretarka oddziału w Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 13-10-2021
Etat Inspektor / Specjalista ds. BHP w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 07-10-2021
Etat Informatyk w Zakładzie Teorii Cząstek w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 20-09-2021
Etat Sekretarka oddziału w Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 20-09-2021
Etat Referent w Laboratorium Dozymertrii Indywidualnej i Środowiskowej /NLD/ w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 30-07-2021
Etat Specjalista w Zakładzie Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 30-06-2021
Etat Fizyk w Zakładzie Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 30-06-2021
Etat Księgowa / Samodzielna Księgowa w firmie: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN miejsce pracy: Kraków 25-05-2021