0

kandydatów

Etat Starszy referent

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 88269

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Praca technicno-biurowa o charakterze dynamicznym związana z obsługą magazynu Wydziału Łaczności i Informatyki KWP w Krakowie oraz statycznym związana z pracą  przy biurku i komputerze. Na stanoisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane: pracą w warunkach stresu, na wysokości do 3 metrów, wymuszoną pozycją ciała, okresowo przy przemieszczaniu ładunku o masie do 30 kg. Możliwy wydłużony czas pracy oraz nietypowe godziny pracy, w tym dyżury. 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

Pomieszczenia magazynu WŁiI KWP w Krakowie. Pomieszczenia użytkowane przez Wydział Łącznośi i Informatyki KWP w Krakowie ul. Mogilska 109, parter, I,II,III piętro budynku D - nie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu: wąskie ciągi komunikacyjne, ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów, słaba wentylacja a także sztuczne oświetlenie (używane całorocznie). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, telefon, skaner, meble biurowe, regały, wózki transportowe, drabiny. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: niszczarka papieru. 

Zakres zadań

 • prowadzi magazyn w branży łączności i informatyki, zapewnia prawidłowy i terminowy odbiór i wydanie sprzętu oraz materiałów z magazynu, jak również ich późniejszego zwrotu do magazynu, rozkłada towar, metkuje produkty,
 • prowadzi ewidencję pomocniczą magazynu związaną z obrotem składników majątkowych z wykorzystaniem sytemu informatycznego SWOP,
 • planuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej i rozmieszczenie towarów - zgodnie z przyjętą dostawą towaru, sprawdza zgodność dostarczonych produktów,
 • analizuje zapasy magazynowe oraz współpracuje z branżystami aby wyeliminować zapasy zbędne, ponadnormatywne i przeterminowane,
 • przekazuje pracownikom prowadzącym ewidencję główną zrealizowanych i zaksięgowanych dokumentów przychodowo-rozchodowych,
 • uzgadnia ewidencję magazynową (pomocniczą) z ewidencją główną,
 • uczestniczy w pracach komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu przydatności składników majątku ruchomego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy ewidencyjnej, magazynowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość prawa w zakresie ewidencji sprzętu oraz gospodarki magazynowej,
 • podstawowa znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych zadań, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (min. Excel, Word).
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów INTRADOC, oraz systemu informatycznego SWOP.
 • prawo jazdy kat. B,

APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Etat Referent w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 29-10-2021
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 08-10-2021
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 08-10-2021
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 15-08-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 25-11-2021
Wyświetleń: 5